DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prázdnota

Prázdnota

Prázdnota existuje jen pro mysl. Je to vyprázdnění od iluzí formy a mentálních struktur oddělenosti. Prázdnotu mysl zažívá jako nic ale srdce zažívá prázdnotu jako živé, zářivé, čiré vědomí Jednoty kvantového propojení se vším. V Prázdnotě existuje naše esence Jáství, ryzí stav Bytí, Duše.

Skrze uvědomění a umožnění přítomnosti, zpřístupňujem vyzařování  našeho Jáství - přítomnosti Duše, skrze náš lidský nástroj (tělo, mysl, emoce) a přenecháváme (dovolujeme) tak jeho inteligentní působení k vyřešení problému. Naše Duše je kvantově propojena a komunikuje se stvořitelem. Existuje věčně v bezčasové přítomnosti kvantového pole prázdnoty, v němž jsme propojeni s ostatními Dušemi v jednotě jako celek.

Jestliže je spojení s naší duší oslabené, pokřivené nebo zablokované, zažíváme vydělenost, souzení a polarity a to způsobuje oslabení v našem projevu, utrpení a nemoci

Proto tato přítomnost duše vyžaduje aby jsme umožnili plynutí tím,, že vytvoříme pauzu, prázdnotu, v mentálním či emocionálním blokujícím programu...

a vstoupíme do stavu tichosti  ryzího bytí duše, kde nejsou žádné mentální programy, žádná snaha o manipulaci, řešení nebo souzení.

Je to stav pozorovatele který umožňuje rozšiřovat, zvědomovat prostor  za myšlením, nebo mezi dvěma myšlenkama a pak ucítíme blažený pocit našeho srdce.

Toto znovunapojení, synchronizace, znovu spojuje osobnost v lidském nástroji s vědomím duše.Každý jako jedinec máme usilovat o posun v transformaci vědomí z ego - osobnosti, prostým uvědoměním a umožněním k sjednocení s ryzím stavem vědomí duše která je v jednotě a rovnosti se stvořitelem.

M.