DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rehabilitační Autotrakční lehátko

 

Zázračné

 Rehabilitační Autotrakční lehátko

 

 

Bylo vyvinuto pro preventivní a léčebné

využití při bolestech a onemocnění zad,

páteře a pohybového systému.

 

Trvalé jednostranné zatížení, ať už v

poloze v sedě nebo ve stoje, tak typické

pro náš současný život, vede postupně k

přetížení a následně k poškození

přetěžovaných částí těla:

 

 

 • přetížení žilního oběhu dolních končetin
 • přetížení meziobratlových plotének
 • přetížení kyčelních kloubů
 • přetížení vnitřních orgánů (v poloze v sedě)

 

Obrácená poloha na autotrakčním lehátku vyrovnává tyto důsledky přetížení tím nejpřirozenějším a nejefektivnějším způsobem. 

 

Autotrakční lehátka se nám osvědčují jako velmi levná, účinná a rychlá pomůcka při léčbě řady vertebrogenních onemocnění...

MUDr. Vladimír Žák - primář rehabilitačního oddělení

K nápravě páteře jsem doporučoval pacientům účinné cvičení, ale AUTOTRAKČNÍ LEHÁTKO je nepřekonatelné.

Jan Spěváček - známý léčitel a psychotronik

Lehátko je možné používat ve všech věkových kategorií, od malých dětí s poruchami statiky páteře...

MUDr. Ákoš Willant - specializovaný doktor


 

Účinky obrácené polohy

V případě vertikálního lidského krevního oběhu hraje velkou roli zemská přitažlivost, která pod rovinou srdce postihuje zejména žilní systém.

Žilní krev je směrem k plicím a srdci hnána hlavně svalovými stahy stlačujícími žíly. U přírodního člověka pracujícího tělesně, takové řešení plně dostačuje, u člověka civilizovaného, vedoucího převážně sedavý způsob života, jsou tyto svalové stahy nedostatečné. To vede k nahromadění žilní krve v dolních končetinách a zejména v břišní krajině, kde krev stagnuje v břišních orgánech, což narušuje jejich dobrou funkci.

U civilizovaného člověka pracujícího převážně hlavou, může být podobnými problémy zatížena i ta část oběhu krve tepenné, která se nachází nad rovinou srdeční a okysličenou krví zásobuje mozek.

Vzpřímená poloha je také příčinou posunutí vnitřních orgánů (poklesu žaludku, střev…), což vede k funkčním poruchám. Proto například i jogíni zcela logicky kladou velký důraz na obrácené polohy, které umožňují takřka okamžitě odstranit nevýhody vzpřímeného postoje.

 

Autotrakční lehátko má příznivé účinky na celou řadu částí lidského těla:

 

 

Účinky na kostru

 

V obrácené poloze na autotrakčním lehátku se svaly rychle uvolňují a páteř se citelně prodlouží už po několika minutách. Toto prodlužení je způsobeno znovunasátím tekutiny do jádra ploténky, které vyživuje chrupavku. Tím dochází k regeneraci meziobratlových plotének. Vzhledem k tomu, že pro bolesti zad je charakteristické jejich opakovaní a věkem dochází k degenaraci, je to důvod pro pravidelné používání lehátka. Obrácenou polohou na autotrakčním lehátku dosahujeme: 

 • předcházení vzniku statických poruch páteře(skolióza) u mladých jedinců 
  v období růstu
 • prevence vzniku bolestivých vertebrogenních stavů (bolestí zad)
 • léčby všech bolestivých vertebrogenních syndromů
 • léčby poruch statiky páteře mladých jedinců (vadné držení těla, skoliotické a kyfotické držení těla, léčby skolióz všech stupňů)

 

                                                      

   

  Účinky na krevní oběh

   

  Obrácená poloha na autotrakčním lehátku má významné účinky na krevní oběh. Víme, že vzpřímená poloha podporuje městnání krve v žilách v částech těla pod úrovní srdce, zatímco nad úrovní srdce je bržděn tok tepenné krve.

  Obrácená poloha na autotrakčním lehátku způsobuje obrat v této situaci: žilní krev je okamžitě odváděna ze žil nohou a jsou odstraněny krevní stáze z břišních orgánů. Tím se urychluje návrat žilní krve do srdce. Uspíšením návratu žilní krve dostávají plíce větší množství krve k pročištění.

  Obrácená poloha na autotrakčním lehátku spolu s hlubokým dýcháním tak očišťuje organismus, aniž by zatěžoval srdce, jež bije rovnoměrně a klidně. Tepenná krev přichází v dostatečné míře a pod lehkým tlakem do mozku, zatímco ve vzpřímené poloze musí tato krev překonávat gravitaci.

  Obrácená poloha na autotrakčním lehátku působí preventivně proti žilním městkám, křečovým žílám a hemeroidům. Při sklonech k těmto obtížím přispěje obrácená poloha k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.

   

   

  Účinky na vnitřní orgány

   

  Oblast břicha je v podstatě staveništěm organismu. Jde o oblast mezi bránicí a pánví, která hraje v našem životě rozhodující úlohu. Obrácená poloha na autotrakčním lehátku uvádí do oběhu masy krve z břišních orgánů. Mimo to zajišťuje dobrý odtok krve z orgánů uložených v podbřišku, kde prakticky trvalá poloha vsedě (charakteristická pro mnoho lidí) vede takřka k trvalému překrvení.

  Prostatické potíže, jimiž trpí tolik mužů po padesátce, jsou komplikovány (a někdy dokonce vyvolány) tímto městnáním. Při obrácené poloze na autotrakčním lehátku dochází k uvolnění prostaty a je pociťována okamžitá úleva. Dochází rovněž k odkrvení pohlavních orgánů.

  Břišní orgány, které trpí často poklesem (ptózou ledviny, žaludku, střeva…), se dostávají znovu do své normální polohy a nabývají původní formy, pokud provádíme obrácenou polohu na autotrakčním lehátku systematicky.

  Obrácená poloha na autotrakční lehátku působí mimořádně dobře na zažívací ústrojí a jeho přidatné žlázy, zejména na játra. Mnoho lidí se sedavým zaměstnáním trpí více či méně zjevným překrvením tohoto orgánu. Uvědomíme-li si, že veškerá žilní krev z trávícího ústrojí prochází játry, pochopíme, že je nutné se vyhnout překrvení tohoto orgánu. Zajištění dobrého průtoku žilní krve trávícím systémem povede k lepšímu přívodu tepenné krve a tudíž ke zlepšení zažívacích funkcí. Během obrácené polohy na autotrakčním lehátku dochází k účinné masáži jater.

   

  Účinky na plíce

   

  Obrácená poloha na autotrakčním lehátku upravuje radikálním způsobem dýchání. Působí především během výdechu, jež je v dýchacím cyklu rozhodující. Nedostatečný výdech vede k trvalé stagnaci zbytkového vzduchu, který je v podstatě toxický. Jinými slovy tedy snižuje množství vzduchu, které můžeme vdechnout.

  Plíce civilizovaných lidí jsou špatně provětrávány. Obrácená poloha na autotrakčním lehátku usnadňuje hluboký výdech tlakem orgánů na bránici. Horní část plic je dobře ventilována a to je pro naše zdraví zvlášť důležité.

   

  Účinky na mozek

   

  Mozek je nejlépe prokrvený orgán našeho těla, neboť jeho potřeba čerstvé krve je nesrovnatelně vyšší než u jiných orgánů nebo tkání. Během obrácené polohy na autotrakčním lehátku přitéká krev pomocí gravitace v dostatečném množství a pod mírným tlakem do mozkového oběhu, aby jej doslova pročistila.

  Obrácená poloha na autotrakčním lehátku zachovává, popřípadě obnovuje pružnost kapilár. Dostatečné promytí a otevření mozkových vlásečnic odstraňuje většinu migrén a dalších bolestí hlavy. Obrácená poloha prokrvením mozku podporuje a stimuluje duševní funkce. Paměť se zlepšuje stejně jako soustředění, zvyšuje se odolnost proti nervové únavě, mizí stavy úzkosti a nervozity – a to vše, když se denně praktikuje obrácená poloha na autotrakčním lehátku. Zlepšují se fyziologické funkce mozku a tím je umožněno každému jedinci lépe využívat svých duševních schopností.

   

  Estetické účinky

   

  Tím, že obrácená poloha na autotrakčním lehátku zlepšuje statiku páteře, zajišťuje nám vzpřímený,lidský postoj a přirozeně pružnou chůzi. Dostatečným prokrvením obličeje tepennou krví je pokožka lépe živena než pomocí kosmetických přípravků. Díky obrácené poloze dochází k omlazování kůže a k její regeneraci. Dochází také k dobrému prokrvení vlasové pokožky a k podpoře růstu vlasů

  Další účinky obrácené polohy na autotrakčním lehátku jsou odstranění nespavosti a prohloubení spánku. Nejvhodnější doba pro aplikaci obrácené polohy na autotrakčním lehátku je večer po celodenní zátěži. Ta je z těla obrácenou polohou doslova sejmuta. Protože následně již nejsme vystaveni žádné zátěži (jdeme spát), přetrvává rozvolnění páteře a kloubů až do rána. Tím jsou samozřejmě podpořeny a prohloubeny všechny další účinky, které obrácená poloha s sebou nese, včetně terapeutických účinků.

   

  Terapeutické účinky

   

  Zemský povrch je nabit záporně, avšak vysoká atmosféra má náboj kladný. Spodní vrstvy atmosféry, v nichž žijeme, se tedy nacházejí v elektrostatickém poli směřujícím shora dolů. Při poloze ve stoje je člověk vystaven vertikálnímu proudu této energie. Při obrácené poloze na autotrakčním lehátku působí tento proud na tělo opačně. To má u lidí vyrovnávací účinek. Ten vede k vysoké terapeutické hodnotě obrácené polohy. 

  Pohlížíme-li na život z hlediska biofyzikálního, vidíme, že elektrické jevy jsou základem veškerého buněčného života a docházíme k tomu, že konečnou fází všeho je elektrický náboj.“ (Dr.J.Belot).

  To plně zdůvodňuje nutnost zakomponování obrácené polohy do našeho života. Velkou předností obrácené polohy na autotrakčním lehátku oproti jiným obráceným polohám, např. z jógy (stoj na hlavě,svíčka,...), je její snadné zaujmutí a následné jednoduché ovládání polohy na autotrakčním lehátku. Bez jakékoliv fyzické námahy si volíme různé úhly obrácených poloh. Řídíme se plně vlastními pocity a dbáme na to, aby nám byly obrácené polohy na autotrakčním lehátku pouze příjemné. Podle subjektivních pocitů si volíme sklon obrácené polohy a dobu setrvání v obrácené poloze. Ovládat autotrakční lehátko se naučíme během prvních 5 minut.

   


   

  Zásady použítí autotrakčního lehátka

  Pro zdravého Člověka bez vážných zdravotních omezení a onemocnění je autotrakční lehátko (dále jen AL) vhodné a lze ho doporučit široké vrstvě veřejnosti. Při použití je nutné se řídit Zásadami použití.

   

  Zásady použití AL

   

  • Žádné aplikace léčby na AL se neprovádí "násilím", tzn. přes nepříjemné a bolestivé stavy pacienta. Čím je poloha na lehátku přijemnější, tím je hlubší stav relaxace a uvolnění a tím je větší účinnost obrácené polohy. 
   • V poloze rovnovážné dochází k odlehčení celého těla - "stavu beztíže". Už tato poloha má léčebné účinky. 
    • V obrácených polohách nesetrváváme déle než je nám příjemné. V polohách mírně šikmých setrváme cca od 1 min. do 5 min., v polohách více šikmých (nad 30 stupňů) a kolmých do 1 min. Za tuto dobu se tělo dostatečně natáhne a kloubní spoje rozvolní. Potom se vrátíme do polohy rovnovážné, ve které zůstaneme cca 5 - 8 min. V této poloze natažení a uvolnění těla přetrvává i když intenzita tahu je snížena na minimum. Takto jsou zachovány veškeré blahodárné účinky obrácené polohy, aniž bychom museli zvyšovat dobu setrvávání v obrácené poloze. Tento postup můžeme během jedné aplikace podle vlastní snášenlivosti opakovat 2x. 
     • Při různých bolestech a nepříjemných pocitech se ihned vrátíme zpět do polohy rovnovážné, ve které necháme tyto průvodní jevy odeznít. Při větších průvodních potížích volíme úhel sklonu lehátka co nejmenší střídavě s polohou rovnovážnou a zvyšujeme ho postupně podle adaptace organismu. 
      • Při návratu ze šikmé polohy do polohy výchozí doporučujeme zůstat několik minut (2-3) v poloze rovnovážné. 
       • Frekvenci a intenzitu používání AL si každý volí individuálně podle vlastní snášenlivosti (zpočátku může být vhodnější vyšší frekvence s kratší dobou trakce, např. 4x denně po 5 min., po adaptaci organismu můžeme dobu trakce prodloužit, např. lx denně po cca 15 min.). U lidí starších a nemocných doporučujeme začít s polohou rovnovážnou střídavě s polohou šikmou do cca 5° - 10° hlavou dolů. 

        Používání AL podle těchto zásad je bezpečné a značně efektivní. 

         

          

        Použití autotrakčního lehátka nedoporučujeme:

         

        Použití autotrakčního lehátka nedoporučujeme pro lidi s následujícími lékařskými diagnózami:

        • vážné srdeční onemocnění (těžší stavy po infarktu myokardu, těžké vrozené srdeční vady),
        • stavy po mozkové mrtvici,
        • při bolestech hlavy po zánětu mozkových blan,
        • při výduti mozku,
        • zelený zákal oční,
        • akutní stavy po zlomeninách obratlových těl,
        • totální endoprotézy kyčlí a kolen,
        • po čerstvých operacích plotének páteře,
        • při hemofilii,
        • při těžké cukrovce,
        • stavy po operaci lebky,
        • stavy po vysoké amputaci jedné dolní končetiny,
        • těžké psychotické stavy (stavy nepříčetnosti apod.),
        • trvale vysoký krevní tlak,
        • nadměrně zvýšená činnost štítné žlázy,
        • vážná vnitřní onemocnění (např. kolagenozy, akutní záněty a další dle lékaře).

        U lidí vážně nemocných nebo trpících různými vážnými zdravotními problémy musí vhodnost cvičení na AL a jeho aplikaci doporučit ošetřující lékař. Tito lidé by AL neměli bez doporučení lékaře používat. 

        Pokud se používáním AL při léčbě bolesti prohlubují, nedoporučujeme pacientům k léčbě nadále používat AL bez konzultace s lékařem. 

        Prim. MUDr. Jan MIKLÁNEK